zondag 4 oktober 2009

Horoscoop van geboortedag van de overleden Miep Gies

Miep Gies is overleden. Dat gebeurde in een periode van transit Saturnus inconjunct Zon (het einde van een levensperiode, gepaard gaand met een verlies of iets opgeven). Dat aspect HOEFT niet het levenseinde aan te geven, maar de kans erop is groter als je al 100 bent.

Miep Gies is bekend in verband met Anne Frank. Ze was de secretaresse van Otto Frank in het kantoor in het voorhuis en hielp met de familie Frank te voorzien van voedsel. Na het wegvoeren van de familie verstopte ze de aantekeningen van Anne tot haar vader terugkeerde. Op haar geboortedag werd het thema van het oorlogsslachtoffer (Mars-Pluto, zie Ebertin) gereflecteerd. De oorlog en de dood van Anne Frank hebben een enorme invloed gehad op haar leven. Daarna was haar naam voor altijd verbonden met Anne Frank. De Saturnus - positie, reputatie - van Miep Gies staat exact op het MC - levensloop - van Anne Frank.

Hierboven zie je de horoscoop van haar geboortedag (tijd onbekend) met de voor de zon uit rijzende Uranus die je vaker ziet in de horoscopen van oud geworden mensen. Miep Gies heeft Mars oppositie Pluto, het thema van machtsmisbruik en zelfverdediging waarover je meer kunt lezen op Astromarkt in het artikel over Mars-Pluto . Het aspect geeft ook een enorme energie! Het geeft in oorlogstijd meer stress dan bij andere mensen in de omgeving. Dit heftige aspect maakt met de Zon een kleine driehoek, zodat een zgn. halve vlieger ontstaat. De spanning van de oppositie Mars-Pluto wordt weggeleid of opgevangen door de Zon in Waterman. Die zon maakt een biquintiel met Jupiter, zodat een succescombinatie ontstaat (groot zelfvertrouwen).

PS
Op de site van Beatrice Boucher wordt de vlieger genoemd als het aspect dat aangeeft dat men in het reine moet komen met de planeet aan de stompe spits (in dit geval Pluto: geweld, dood). Zie meer over aspectpatronen... op haar site Icaquarius.

(c) Astrodomein

Geen opmerkingen: