zondag 27 oktober 2013

Astromarkt en Astrodomein

Beste lezer,

De artikelen op Astrodomein worden binnenkort verplaatst naar Astromarkt (de 'moedersite' van Astrodomein). Er volgen geen nieuwe artikelen. De inhoud die niet naar Astromarkt wordt overgebracht blijft hier wel nog even beschikbaar.

PS
De goede vooruitzichten voor 2014 vind je nu al op Astromarkt: http://www.astromarkt.net/2014-sterrenbeelden.html

(c) Astrodomein

woensdag 25 mei 2011

Ophef over Neelie Kroes en 'astrologie' in AD

Het is al weer komkommertijd! Het AD kopte vandaag met het al bekende verhaal*) dat Neelie Kroes o.a. 'astrologen' consulteerde, dit keer opgedist met een 'bezorgde' ex: Bram Peper. Met hem heeft zij overigens geen enkele astrologische match. Zijn Saturnus staat bovendien vierkant haar Zon, wat geen goed teken is, in het algemeen. Saturnus is immers het symbool van afstand, benadelen, scheiding en kritiek. Dat verklaart misschien deze actie.

URANUS OPPOSITIE ZON
De ophef over Neelie Kroes komt precies op de juiste astrologische tijd.  Het symbool van de astrologie en het nieuws is Uranus. Transit Uranus staat nu vol oppositie haar progressieve Zon. De oppositie wijst erop dat zij niet zelf die aandacht trekt, maar dat anderen haar hierin betrekken. Voor de meeste bekende en beroemde mensen betekent een moeilijk transit van Uranus dat zij negatief in het nieuws komen.

Hier is de horoscoop (ooit -met dank!- ontvangen via Walter en opgesteld door de overleden Haagse astroloog Gieles):

Kijk eens naar de Ascendant en het midpunt Jupiter/Uranus. De Ascendant is het punt dat je optreden en de buitenwereld of omgeving aangeeft. Dat midpunt Jupiter/Uranus is het midpunt van inventief zijn, een vooruitziende blik hebben en een helicopter view. Het is (niet toevallig, LOL:) ook het midpunt dat alle astrologen bezet hebben. Astronauten hebben het ook. Zie de voorbeelden genoemd in het artikel op Astromarkt.

Of het waar is dat Neelie Kroes buitensporig contact had met voorspellers en adviseurs, dat weet ik niet. Neptunus in het negende huis, cruciaal op het MC, wijst op een zekere sensitiviteit en die je bij 'Nikkelen Neelie' (bijnaam volgens het AD) niet direct zou verwachten. Neptunus hoort meer bij het geloof (en mediums) dan bij astrologie. En het negende huis is het huis van de adviseurs. Ik quote Astromarkt over Neptunus in het negende huis:


De fantasie, het ideaal en het geloof in het huis van de overtuiging en het hogere denken. Tja, wat kun je hier anders verwachten dan een mystieke overtuiging? (...)
Het idee van ver gaan met je visie en beelden kun je ook vertalen in tele(=ver)visie. Neptunus in het negende huis stelt dan de verbreiding van ideeën via de media voor.

In verband met het laatste: dat is dus ook via internet...en daar houdt zij zich nu mee bezig, net als met tele(!)fonie in Europa. Neptunus staat symbool voor alles wat niet niet te voelen, horen, ruiken of zien is (het onstoffelijke) en wat je dus moet aannemen, geloven of op een of andere manier wetenschappelijk moet aantonen of...waarvoor je je fantasie moet inzetten (zoals bij het zien van een film, het lezen van een boek). Neptunus hoort bij het patroon van artistiek talent (zie http://art-astrologie.blogspot.com).
BRAM
Ex Bram Peper heeft nu Transit Jupiter op zijn Mars (geslaagde actie), maar ook transit Saturnus vierkant progressieve Mercurius. Dat aspect duurt langer en geeft de nadelige kant van communiceren aan.

Noot: Astrologie staat los van godsdienst en beoefenaars worden gevonden bij gelovigen en ongelovigen van elke mogelijke richting. Iedereen kan de techniek van het duiden van horoscopen leren, er is niets mystieks aan. Wil je het zelf zien? Ga dan voor de gratis introductielessen naar Astrostudie en leer het jezelf. Word je eigen adviseur:)!


*) Bij de dood van Simon Suiker werd gepubliceerd dat Neelie Kroes een van de klanten van deze waarzegger zou zijn. Ook van deze man werd gezegd dat hij astroloog was, maar net als in het geval van de in het artikel in het AD genoemde 'Lenie' uit Amsterdam is er geen publicatie of internetartikel waaruit zou blijken dat het om een astroloog gaat (iemand die astrologie en horoscopen bestudeert is geen helderziende en andersom ook niet!).


(c) Astrodomein

dinsdag 15 maart 2011

Horoscoop van keizer Akihito

In de horoscoop van de Japanse keizer weerklinkt de tragedie die in zijn land heeft plaatsgevonden en nog steeds voortduurt. 

Het is vaak zo dat de horoscoop van een leider, een coach, een president of een koning reflecteert wat er in de natie en met het volk waarvoor hij staat, aan de hand is.
Uiteraard toont de horoscoop van keizer Akihito nu ook zijn eigen zorg aan over de situatie.

Astrologiesites staan vol over de positie van Uranus in de eerste graad van de astrologische zodiak en het eerste teken van de zodiak (Ram). Uranus veranderde van teken in de eerste uren na de aardbeving en de tsunami. Eigenlijk is het de lente voor het symbool Uranus dat in het astrologisch woordenboek staat voor uranium, schokken, verrassingen, nieuws/sensatie, nerveuze hectische toestanden en veranderingen in het algemeen.

De Japanse keizer is geboren met de Zon in de eerste graad van Steenbok. Het teken Steenbok is het tiende teken van de astrologische zodiak en de eerste graad ervan is de 271ste graad. Dat is 90 graden verwijderd van Nul Ram (Aries Point) en dus stond Uranus op de dag van de ramp exact vierkant de Zon van de Japanse keizer. Uranus brengt veranderingen, vaak schokkende…

Het was niet alles. In zijn horoscoop staat Varuna onderin, oppositie MC en dat is een cruciale positie. Varuna is de oude god van het water en wateroverlast. Op de dag van de ramp stond transit Saturnus op het MC en dus recht tegenover Varuna. Saturnus is het symbool van einde, tegenvallers, blockades en zorg. Transit Quaoar (symbool van het scheppende) stond vierkant zijn progressieve Ascendant. Dat betekent: confrontatie met nieuwe perspectieven. Tenslotte stond in de progressieve horoscoop Mars anderhalf vierkant MC en dat is het equivalent van pijn, gekwetst worden…
Mars, Saturnus, Uranus, Varuna en Quaoar...
Ze scheppen samen een moeizaam en treurig beeld.

LINK
Op Astropost vind je de horoscooptekeningen en het verhaal over de horoscopen van het keizerlijk paar

Klik op een van de labels 'rampen' of 'royalty' voor meer door jou gewenste voorbeelden.

(c) Astrodomein

vrijdag 20 november 2009

Horoscoop Herman van Rompuy, President EU


Dit is de horoscoop van Herman van Rompuy volgens Astrodatabank, met Neptunus (de planeet van de discretie, stilte, kunst, fantasie en het geloof) bovenin. Ik schreef al eerder op Astromarkt over Herman van Rompuy toen hij door Koning Albert van België aangewezen werd als verkenner voor het vormen van een kabinet. Met Transit Jupiter vierkant zijn MC (het teken van succes) is hij de eerste Europese President geworden.

Van Rompuy is een conservatief politicus van de Vlaamse Christen-Democrraten. Hij is geboren op 31 oktober 1947 in Etterbeek met een zeer prominente, roepende Neptunus oriëntaal en aan top. Dat wijst op een roeping voor een ideologie en geloof of de kunsten. Hij heeft veel posities in vaste tekens (voor wilskracht en volhouden) en hij heeft Mars conjunct Pluto prominent (anderhalf vierkant Aries Point voor het gebruik van invloed en macht; hij zou bekend kunnen staan als 'sterke man'.). Zijn Zon en Uranus zijn eveneens roepend. Dat wijst op leiderschap en opvallen, maar ook op een wereldverbeteraar en buitenbeentje. Van Rompuys opdracht als verkenner moest haast wel slagen. Hij had progressief een driehoek tussen Jupiter en Pluto dat jaar.

Interessant aan Van Rompuy is dat hij sinds 1999 o.a. met het publiceren van haiku's (korte gedichten) actief is op het internet. Dat gebeurde na Zon anderhalf vierkant Pluto; zijn partij belandde in de oppositie en zijn leven veranderde drastisch. Ook al omdat de Zon toen progressief van teken veranderde. Zijn kunstzinnige gaven zie je aan de midpunten van Venus: Venus half vierkant Mars/Jupiter en Jupiter/Pluto (een succescombinatie, ook financieel). Ik vermoed dat Venus in zijn horoscoop cruciaal staat. Dat verklaart niet alleen zijn haiku's, maar ook zijn tweede studiekeuze: economie. Venus staat in het teken Schorpioen.

Leiderschap hoort astrologisch bij de Zon. De Zon van Van Rompuy maakt geen enkel majeur (Ptolemeïsch) aspect en is daarom 'roepend' (aandacht trekkend). Dat houdt in dat hij op elk mogelijk niveau in het centrum van de aandacht kan en wil komen te staan. In dit geval als President.wel vind ik het opvallend dat in de radix Saturnus vierkant MC staat, wat op een voortijdig einde van de loopbaan, of in ieder geval op de nadelige kanten van de 'job' wijst, met restricties, beperkingen en zware verantwoordelijkheden. Misschien is het presidentschap toch niet zo'n luchtige baan als het lijkt.

Jupiter vierkant MC had nog een tweede effect voor Van Rompuy. Hij werd grootvader (uitbreiding = Jupiter, familie = meridiaan as)

PS Wil je meer weten over prominente posities en opvallende zaken in je horoscoop, zoals 'roepende'Zonnen? Koop dan Astro ID. Je hebt dan meteen toegang tot het besloten blog Astrokrant@

(c) Astrodomein

zondag 4 oktober 2009

Horoscoop van geboortedag van de overleden Miep Gies

Miep Gies is overleden. Dat gebeurde in een periode van transit Saturnus inconjunct Zon (het einde van een levensperiode, gepaard gaand met een verlies of iets opgeven). Dat aspect HOEFT niet het levenseinde aan te geven, maar de kans erop is groter als je al 100 bent.

Miep Gies is bekend in verband met Anne Frank. Ze was de secretaresse van Otto Frank in het kantoor in het voorhuis en hielp met de familie Frank te voorzien van voedsel. Na het wegvoeren van de familie verstopte ze de aantekeningen van Anne tot haar vader terugkeerde. Op haar geboortedag werd het thema van het oorlogsslachtoffer (Mars-Pluto, zie Ebertin) gereflecteerd. De oorlog en de dood van Anne Frank hebben een enorme invloed gehad op haar leven. Daarna was haar naam voor altijd verbonden met Anne Frank. De Saturnus - positie, reputatie - van Miep Gies staat exact op het MC - levensloop - van Anne Frank.

Hierboven zie je de horoscoop van haar geboortedag (tijd onbekend) met de voor de zon uit rijzende Uranus die je vaker ziet in de horoscopen van oud geworden mensen. Miep Gies heeft Mars oppositie Pluto, het thema van machtsmisbruik en zelfverdediging waarover je meer kunt lezen op Astromarkt in het artikel over Mars-Pluto . Het aspect geeft ook een enorme energie! Het geeft in oorlogstijd meer stress dan bij andere mensen in de omgeving. Dit heftige aspect maakt met de Zon een kleine driehoek, zodat een zgn. halve vlieger ontstaat. De spanning van de oppositie Mars-Pluto wordt weggeleid of opgevangen door de Zon in Waterman. Die zon maakt een biquintiel met Jupiter, zodat een succescombinatie ontstaat (groot zelfvertrouwen).

PS
Op de site van Beatrice Boucher wordt de vlieger genoemd als het aspect dat aangeeft dat men in het reine moet komen met de planeet aan de stompe spits (in dit geval Pluto: geweld, dood). Zie meer over aspectpatronen... op haar site Icaquarius.

(c) Astrodomein

zondag 27 september 2009

Belangrijke Maan? Sterk geheugen, ervaring en 'feeling'

In de astrologie staat de Maan symbool voor alles wat te maken heeft met herinnering, onthouden, aanleren en gewenning. Afgeleiden ervan zijn woorden als 'opvoeding', 'gedrag', 'manieren', 'acteren'(vanwege het onthouden ook) en 'een rol spelen'. Vrouwen (verzorgsters, moeders) en kinderen horen bij het symbool 'Maan', net als 'jeugdervaringen'.

Neem nu in gedachten dat de vader van Ton Sijbrands (15 december 1949, 22u45) de jonge Ton meenam naar een damvereniging en dat hij het spel dus van thuis of van de jeugd uit meekreeg. Kijk dan hier eens naar zijn Maan. Het is de enige prominent in zijn horoscoop. Hij heeft de Maan in Schorpioen, dus heeft hij behoefte aan uitdagingen.

De Maan in Schorpioen rijst voor de Zon uit. Dat wil zeggen: voor alles gaat het bij hem om ervaring (aanleren, opvoeding). De Maan is immers het énige prominente hemellichaam. De Zon en alle planeten maken aspecten met elkaar, geen van de planeten bevinden zich op de hoeken van de horoscoop. Logisch dus dat hij zich geheel zou concentreren op dat wat de Maan aangeeft: datgene dat hij gewend is, gewoon is en dat wat hij heeft geleerd. Het geheugen is erg belangrijk (hij moet al die zetten onthouden!).

De sterke positie van de Maan had kunnen leiden tot opvoeden of acteren, zaken die met onthouden of leren onthouden te maken hebben als DAT hoorde bij zijn vroegste ervaringen.

Die Maan in Schorpioen vierkant Jupiter en driehoek Uranus voor inventief zijn in zijn verlangen om te winnen. Met het quintiel met Pluto erbij wordt dit heel sterk en intensie. Hij heeft een creatieve drang om te domineren (winnen). En niet onbelangrijk: de Maan is conjunct Pallas, symbool van patronen. Het is de Maan die de sleutel is tot het geheel. Bovendien staat Jupiter quindecile Pluto (focus op willen slagen). Eigenlijk volstaat al het volgende te lezen:
MAAN PROMINENT, CONJUNCT PALLAS EN QUINTIEL PLUTO IN SCHORPIOEN, VIERKANT JUPITER EN DRIEHOEK URANUS
Onthouden is het belangrijkst, samen met patronen en een creatieve behoefte aan uitdagingen, gecombineerd met inventiviteit. Ook zie je: Jupiter inconjunct Uranus (buitengewoon inventief zijn en dan wel iets anders opgeven).

PS Er zijn uiteraard nog meer aanwijzingen, zoals Saturnus (heer 5) in het teken Maagd: serieus (Saturnus) denk(Maagd)spel(5), maar om het overzichtelijk te houden stopt het verhaal hier. Als je Maan de belangrijkste positie heeft in de horoscoop doet al het andere er al minder toe. Je kunt de rest van je leven voortbouwen op eerdere ervaringen, je 'feeling' en op je fabuleuze geheugen.

(c) Astrodomein

zaterdag 22 augustus 2009

Horoscoop van Roald Amundsen


Op 18 juni 1928 verdween Roald Amundsen bij een vlucht in de buurt van Spitsbergen. Nu zoekt men de zee af in de hoop met nieuwe vindingen de locatie van het wrak te vinden. Dat is reden genoeg om naar zijn horoscoop te kijken.
In het kort zien we in de bovenstaande tekening de invloed van Neptunus (symboool van het mysterie en de zee), van de op de hoek geplaatste ongeaspecteerde Mercurius-Jupiter combinatie (de combinatie van de reiziger) en van Procyon (de hondsster). Het ongeluk dat een eind aan zijn bereisde leven maakte wordt gespiegeld door het belang van Mars, die voor de zon uit rijst. Mars staat semi half vierkant de ongaspecteerde Uranus. Over Mars en Uranus heb ik op Astromarkt geschreven. De combinatie wijst op opvliegendheid, haast en kans op ongevallen.
Samen met zijn achtergrond, de periode waarin hij leefde*) en de ontwikkeling van zijn interesse in zijn tienerjaren is de horoscoop een van de componenten die de ongehuwde sterk gedreven reiziger schiepen. Hierboven zie je zijn horoscoop en als je verder leest zie je waarom zijn horoscoop zoveel kans geeft op een leven vol reizen.

MERCURIUS EN JUPITER WIJZEN OP REIZEN!!
Mercurius en Jupiter staan in de spotlights in deze geboortehoroscoop. Toen hij een tiener was werden ze opnieuw belicht. Samen vormen Mercurius en Jupiter de reiscombinatie (transport + buitenland). Hier zie je waarom deze planeten zo belangrijk zijn:

1. Door de hoekpositie
Mercurius en Jupiter op de Ascendant: dat wijst op het cruciaal belang van reizen.
2. Door het ontbreken van aspecten
De planeten maken geen Ptolemeïsche aspecten binnen 5 graden in teken. Dat noem ik 'roepende planeten' in mijn boek Astro I.D., omdat ze op elk mogelijk niveau van belang zijn voor de 'roeping'.

3. Door de combinatie met het midpunt Zon/Maan
(Ascendant = Mercurius/Jupiter = Zon/Maan = Saturnus)
Deze midpuntcombinatie met de Ascendant vertelt ons dat hij gemotiveerd werd door reizen en erover vertellen. Dat stond weer in verband met zijn omgeving/presentatie en ambities. Een zekere 'koele/harde' houding had er eveneens mee te maken.

4. Door progressie
De progressieve Zon - symbool van je ontwikkeling - stond conjunct Jupiter en Mercurius in zijn tienerjaren, de belangrijke periode van groei en het maken van keuzen. Zijn natuurlijke drang om te reizen werd in zijn jonge jaren verder ontwikkeld.

De horoscoop maakt helder dat hij een reiziger was, een international met een boodschap.
Maar er zijn nog veel meer aanwijzingen voor zijn leefwijze te vinden.

- Mars rijst voor de Zon uit: dat tekent de dadendrang en actie. Hij was voortdurend aan het concurreren met een andere ontdekkingsreiziger, Scott. Toen hij rond zijn 15de besloot ontdekkingsreiziger te worden stond Mars in de solaar op de Descendant.
- Er waren kapiteins en eigenaars van schepen in de familie. We zien dan ook een 'roepende' Ceres (symbool van de genen) op 157.5 graad van AC/MC aangeven hoe belangrijk dat is voor zijn positie.
- Uranus, zonder majeure aspectgen, reflecteert het avontuur, maar ook de kans op een ongeval, zeker omdat Uranus semi half vierkant Mars staat. Je leest alles over Mars en Uranus op Astromarkt...

NEPTUNUS
Neptunus is vaak betrokken bij verdwijningszaken. Geen wonder, want Neptunus is het symbool van alles wat geheimzinnig is. Neptunus staat vierkant de Zon en Venus, quintiel Mars en half vierkant AC/MC. Neptunus is dus belangrijk. Op 11 oktober 2009 staat transit Neptunus inconjunct zijn Zon en dat aspect is nu al binnen orb. Omdat Neptunus ook de vervelende onthullingen aangeeft heb ik geen idee of de pogingen hem te vinden zullen lukken. We zulen zien...

NEPTUNUS/PLUTO
Het midpunt Neptunus/Pluto, de combinatie van mysterie en discretie, staat precties aan top in deze horoscoop. Je vindt deze combinatie in de horoscopen van detectives, magiërs, paranormalen en eigenlijk ieder die iets 'vreemds' heeft dat anderen niet begrijpen. Lees over Neptune and Pluto's effect in general op het blog Astropost.

PROCYON
Misschien heeft ook de positie van Procyon, conjunt de Zon (heerser van de Ascendant) en Venus bijgedragen aan zijn succes en zijn reputatie. William Lilly had het over 'designs a petulant saucy fellow, prone to anger, proud, careless, violent, giddy', ook al geeft Procyon - de hondsster - succes aan. De kans op een val is er ook en: op hondenbeten. Toevallig waren het de honden van Amundsen die hem succes brachten dat Scott niet had (die gebruikte geen hondensleden).(Link naar site over Procyon:http://www.constellationsofwords.com/stars/Procyon.html)

PRIVÉ
Amundsen lijkt nauwelijks een privé leven te hebben als je Wikipedia leest, maar ik vond een interessante bio op fram.nl (http://www.fram.nl/faq/name/amundsen.htm). Daarin lees ik dat hij een getrouwde vrouw als minnares had (met de nodige schandalen) en dat hij ooit twee Eskimo (Innuït) kinderen adopteerde om ze later toen hij geen geld had naar Siberië te sturen met de woorden dat het slechts om een expiriment ging (...). Hij trouwde nooit (Mars semi half vierkatn Uranus + Venus vierkant Neptunus) maar hield wel van vrouwen (Maan driehoek Venus in Kreeft) die hij vervolgens graag op afstand hield (Maan en Venus vierkant Neptunus). De romantiek in zijn leven vond hij in de reizen die hem deden wegvluchten uit het gewone burgermansbestaan.

Hij was dus een gedreven reiziger die weg wilde uit het alledaagse leefpatroon. Precies de eigenschappen die een ontdekkingsreiziger kan gebruiken.


TIP: http://astropost.blogspot.com (for more info and more posts...

*) Lees altijd een horoscoop in de context van de sociale, economische en historische achtergrond!

(c) Astrodomein