zondag 27 september 2009

Belangrijke Maan? Sterk geheugen, ervaring en 'feeling'

In de astrologie staat de Maan symbool voor alles wat te maken heeft met herinnering, onthouden, aanleren en gewenning. Afgeleiden ervan zijn woorden als 'opvoeding', 'gedrag', 'manieren', 'acteren'(vanwege het onthouden ook) en 'een rol spelen'. Vrouwen (verzorgsters, moeders) en kinderen horen bij het symbool 'Maan', net als 'jeugdervaringen'.

Neem nu in gedachten dat de vader van Ton Sijbrands (15 december 1949, 22u45) de jonge Ton meenam naar een damvereniging en dat hij het spel dus van thuis of van de jeugd uit meekreeg. Kijk dan hier eens naar zijn Maan. Het is de enige prominent in zijn horoscoop. Hij heeft de Maan in Schorpioen, dus heeft hij behoefte aan uitdagingen.

De Maan in Schorpioen rijst voor de Zon uit. Dat wil zeggen: voor alles gaat het bij hem om ervaring (aanleren, opvoeding). De Maan is immers het énige prominente hemellichaam. De Zon en alle planeten maken aspecten met elkaar, geen van de planeten bevinden zich op de hoeken van de horoscoop. Logisch dus dat hij zich geheel zou concentreren op dat wat de Maan aangeeft: datgene dat hij gewend is, gewoon is en dat wat hij heeft geleerd. Het geheugen is erg belangrijk (hij moet al die zetten onthouden!).

De sterke positie van de Maan had kunnen leiden tot opvoeden of acteren, zaken die met onthouden of leren onthouden te maken hebben als DAT hoorde bij zijn vroegste ervaringen.

Die Maan in Schorpioen vierkant Jupiter en driehoek Uranus voor inventief zijn in zijn verlangen om te winnen. Met het quintiel met Pluto erbij wordt dit heel sterk en intensie. Hij heeft een creatieve drang om te domineren (winnen). En niet onbelangrijk: de Maan is conjunct Pallas, symbool van patronen. Het is de Maan die de sleutel is tot het geheel. Bovendien staat Jupiter quindecile Pluto (focus op willen slagen). Eigenlijk volstaat al het volgende te lezen:
MAAN PROMINENT, CONJUNCT PALLAS EN QUINTIEL PLUTO IN SCHORPIOEN, VIERKANT JUPITER EN DRIEHOEK URANUS
Onthouden is het belangrijkst, samen met patronen en een creatieve behoefte aan uitdagingen, gecombineerd met inventiviteit. Ook zie je: Jupiter inconjunct Uranus (buitengewoon inventief zijn en dan wel iets anders opgeven).

PS Er zijn uiteraard nog meer aanwijzingen, zoals Saturnus (heer 5) in het teken Maagd: serieus (Saturnus) denk(Maagd)spel(5), maar om het overzichtelijk te houden stopt het verhaal hier. Als je Maan de belangrijkste positie heeft in de horoscoop doet al het andere er al minder toe. Je kunt de rest van je leven voortbouwen op eerdere ervaringen, je 'feeling' en op je fabuleuze geheugen.

(c) Astrodomein

Geen opmerkingen: