donderdag 5 maart 2009

Horoscoop van Mahatma Gandhi


Mahatma Gandhi is voor velen een heilige. Jupiter-Neptunus in zijn horoscoop toont dat feilloos aan. Vandaag werd zijn bril verkocht op een veiling. Ik vond dat een goed moment om naar zijn horoscoop te kijken.

Ik zag de horoscoop van een man met een sterke wil. Hij was een emotioneel betrokken leider met een buitensporig effect in verband met een ideaal of visie, die (in de gegeven situatie - Ascendant) een soort heilige werd, Je ziet ook het thema van de geweldpleging. Hoe ik tot deze opsomming kwam zie je hieronder.

1. Astro I.D.
a. Niet geaspecteerde Mercurius op de Ascendant (iemand met een sterk naar voren komende boodschap)
b. Niet geaspecteerde Zon: dit geeft een roeping om in het centrum van de aandacht te staan aan (als ster, op het toneel of als leider). Hij was een leider.
c. Hij was boven alles bezig voor de gemeenschap (Maansknoop op het MC)

2. Quick scan
60% in vaste tekens: dat wijst op doorzettingsvermogen. De roepende Zon in Weegschaal, de ori├źntale Maan in Leeuw en Ascendant Schorpioen conjunct Mercurius geven de wilskrachtige diplomaat met een boodschap aan.

3. Maan vierkant Jupiter en Pluto. Venus vierkant Pluto. Mars oppositie Pluto. Het was geen gemakkelijk mens met zijn sterke voorkeuren en dwingende gewoonten en behoeften. Hij was niettemin erg populair (behalve bij zijn kinderen).

Mars-Pluto wijst op gebruik en misbruik van geweld. Een oppositie verwijst naar derden. Gandhi vocht (Mars) tegen (oppositie) geweld (Pluto). En hij stierf door geweld.

Mars inconjunct Neptunus is erg belangrijk. Dit aspect spiegelt het buitengewone effect van daden i.v.m. een ideaal.

4. Jupiter en Neptunus staan aan weerszijden van de descendant, quindecile ascendant. Je ziet de combinatie van de devote volgelingen (fans) in een obsessief verband met de ASC...Bovendien wijst een 'vinger' naar Mercurius. Mercurius met Jupiter en Neptunus samen is gunstig voor een groot verteller of voor iemand die anderen moet overtuigen van een droom.

Geen opmerkingen: