woensdag 4 maart 2009

Horoscoop Monne de Miranda


Monne de Miranda werd op 21 maart 1975 om 10 uur ongeveer geboren in Amsterdam. Dat was met:

- de Zon bovenin op Nul Ram (Aries Point, het lentepunt) en
- met Saturnus op het MC
- Mercurius rees voor de Zon uit zonder aspecten met andere hemellichamen te maken
- Ceres stond op de Ascendant
- Pluto maakt een keihard vierkant met de prominente Saturnus
- Jupiter is exact oppositie Neptunus

Deze 6 aanwijzingen spiegelen:
- leiderschap boven alles (Zon bovenin)
- ambitie en bestuurder zijn (Saturnus)
- een man met een boodschap
- een man wiens afkomst cruciaal is
- iemand die harde confrontaties meemaakt
- een geloofskwestie of een ideële overtuiging is belangrijk

Daarmee heb je de belangrijkste zaken in het leven van socialistisch (en joods) vakbondsleider en wethouder De Miranda te pakken. Hij was een diamantwerker die uiteindelijk zijn positie van wethouder moest opgeven omdat hij beleidsfouten had gemaakt (en omdat hij depressief was geworden door beschuldigingen van fraude). Let op Saturnus op het MC...dat geeft vaak een voortijdig einde aan van een loopbaan (een publieke 'val').

Hij overleed door zware mishandeling in concentratiekamp Amersfoort, 10 dagen na zijn arrestatie in oktober 1942. Hoewel zijn lot mede te maken had met zijn joodse afkomst is het tekenend dat transit Pluto vierkant zijn progressieve Midhemel gevaar, dreiging en geweld verbeeldt. Pluto is ook het symbool van politiek en vijanden. Transit Neptunus staat oppositie zijn geboortezon in oktober 1942 (in een negatief licht staan, isolement). De solaar horoscoop van 1942 heeft Saturnus op het MC met Uranus (symbool van vrijheidsbeperking).

Omstandigheden als de oorlog dragen bij aan de ernst van het effect van het teken aan de wand dat wees op gevaar, blokkades en gebrek aan hulp. Maar al eerder werd De Miranda gediscrimineerd. Zo werd hij door De Telegraaf valselijk beschuldigd van fraude, waardoor hij zwaar depressief werd. De harde confrontaties zijn hem zeker niet bespaard gebleven. Zijn geboortehoroscoop noch zijn progressieve horoscoop of transits gaven buitengewoon geluk aan dat nodig was om aan de terreur van de nazi's te ontsnappen. Integendeel.

Geen opmerkingen: