zondag 28 december 2008

Horoscoop Natuurmonumenten

Horoscopen zijn weergaves van de hemel op een zekere plaats en zekere tijd met in de tekening de voor astrologen belangrijke observaties. Horoscopen kunnen dan ook worden gemaakt voor de geboortes van mensen en dieren, voor actuele gebeurtenissen en voor het moment dat een zaak officieel wordt geopend of een vereniging wordt opgericht.

Op 22 april 1905 om 16 uur is de Vereniging voor Natuurmonumenten opgericht (volgens mijn Astrolab database). Dat was op een moment met:
- Saturnus oriëntaal (oriëntatie op conserveren...)
- Maan roepend (milieu, zorg, herinnering levend houden, opvoeden als roeping) en in Boogschutter: door te stimuleren, kweken, propageren.
- Mars in Schorpioen roepend (je geroepen voelen tot actie, daden stellen op een verdedigende manier - Schorpioen - )
Maan/Mars/Saturnus: behoefte aan het verrichten van verantwoorde daden (zie Astro Trio).

BEVORDEREN
In de statuten staat:
- Het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap;
- Het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het beschermen van de stilte;
- Het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt."
(Bron: Statuten Vereniging Natuurmonumenten, art. 2)
Bevorderen: het is een mooi woord dat astrologisch onder Boogschutter en Jupiter valt.

AARDS
De horoscoop van Natuurmonumenten heeft 50% van de posities in aardetekens. Vier van de tien plaatsingen is in het teken Stier. Dat lijkt me passend. Stier hoort bij de landelijke omgeving. Het is het symbool van materialisme en bezit. De aanschaf van grond is een belangrijk onderdeel van de activiteiten. De eerste daad van de vereniging was de aanschaf van het Naardermeer, het eerste natuurreservaat in Nederland.

OUDE SCHOONHEID BEHOUDEN
Als je kijkt naar de doelstelling (het hoogste punt in de horoscoop) zie je de eerste graad van Kreeft op de midhemel. Via de Maan en Jupiter kom je in de MC-route bij de einddispositor: Venus. De prominente Saturnus maakt een nauwe driehoek met het MC. Kreeft is het teken van zorg, milieu en opvoeding. Venus is de planeet van de schoonheid. Het prettiger, leuker en mooier maken van de omgeving is dan ook de doelstelling. Saturnus voegt daar een concrete kant aan met een degelijk bestuur. Venus, Saturnus en Kreeft: het bewaren (Kreeft) van mooie (Venus) materie (Saturnus).

'DIE HARD'
Natuurmonumenten is een bijna ambtelijke organisatie geworden. Er zijn meer dan 800.000 leden, maar het worden er elk jaar minder. Pluto staat nu vierkant het MC en driehoek de Zon, dus wellicht is een grote reorganisatie, een verandering in de directie of een verhuizing op handen. Pluto is het symbool van het wegsnijden van het overbodige en van de transformatie.
Tegelijk zie je Saturnus nu driehoek de Zon van de vereniging. Saturnus en Pluto samen wijzen op de noodzaak van concentratie, maar ook op de 'die hard' en de 'harde kern'. Zon-Saturnus-Pluto kan wijzen op een zware ingreep (zie AstroTrio) en op respect (Saturnus) verdienen (Pluto). Met zo'n leeftijd mag dat ook wel!:)

Link:
Natuurmonumenten over het Naardermeer

Geen opmerkingen: